Monthly Archives: november 2019

  • -

De hulp

Category : Updates

Cambodja is nogal een stoffig land. Dat geldt voor de stad en het platteland alleen de oorzaken zijn verschillend. In de stad is het vooral het fijnstof (bandenslijpsel, roet, uitlaatgassen, bouwstof, industrieresidu etc.); op het platteland is het vooral rood zand en steenstof dat voor stoffige straten en huizen zorgt.

Zonder hulp, blijf je bezig. Veel huizen hebben plavuizen op de grond, vanwege de warmte blijft het dan relatief koel, maar het stofgruis is overal aanwezig. Onze hulp in de huishouding is Chanty, een alleenstaande moeder van drie kinderen die verschillende huizen van onder andere expats schoonhoudt. In haar geval is dat een vrijwel volledige weektaak. Bij elkaar opgeteld zorgt dit werk voor een alleszins redelijk inkomen, zodat de kinderen ook naar school kunnen. Daar leren zij van alles, maar bijvoorbeeld ook Engels. Dat is belangrijk voor de toekomst van de kinderen en indirect voor die van de ouder(s). Chanty is een minzame, duidelijk sprekende Cambodjaanse, die met veel liefde en zorg wekelijks het huis en soms ook de was doet. Koken doet zij niet, terwijl dit vaak gebruikelijk is. Wij vinden het echter helemaal prima. In de nabij gelegen wijk zijn restaurantjes genoeg waar je voor een paar dollar uitstekend en gezond eet. Zo dragen we ook bij aan de lokale economie.

Mede door uw giften, kunnen we Chanty aan werk houden. Onlangs hebben we als opdrachtgevers de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of we haar bijdrage wat konden verhogen, zodat ze kan sparen voor pensioen en om haar werkweek in te korten. Dat is gelukt. Tot voor kort werkte ze ook de zaterdag nog, maar door te schuiven in de planning en deze in te dikken, kon ze nu de zaterdag vrij laten met behoud van inkomsten. Dat is een belangrijke stap voorwaarts, temeer omdat ze dan vaker bij de kinderen kan zijn en hen kan helpen bij huiswerk en dergelijke.

Cambodja heeft maar liefst 28 vrije dagen in het jaar, die allemaal samenhangen met nationale feesten. Het is gebruikelijk dat expats de bedienden gedurende die dagen gewoon doorbetalen en ook de regering heeft dit jaar voor het eerst een kleine toelage gegeven aan overheidsdienaren om de feestdagen gepast te kunnen vieren.

Hoewel de achterstand met het rijke Westen nog groot is, zijn dit tekenen van herstel. Daarbij moeten we niet vergeten dat sinds het einde van de burgeroorlog (1998), Cambodja een enorme economische sprong heeft gemaakt. In amper 21 jaar is het land grotendeels herbouwd. Dat is een knappe prestatie voor een voorheen verscheurd land. Hoewel er nog veel moet gebeuren, zegent God dit land rijkelijk met vooral een grote vruchtbaarheid. In tegenstelling tot naburige landen, is de grond hier niet of amper vervuild met (de resten van) Agent Orange (een goedje waarmee de USA tijdens de Vietnam oorlog bossen ontbladerde, zodat zij de vijand – de Vietcong – konden ontdekken en bestrijden) en pesticiden. Dat maakt de Cambodjaanse landbouwproducten van een ongekend hoge kwaliteit. Samen met de nodige hygiëne en een goede marketing, liggen er nationaal en internationaal enorme kansen.

En zo zijn we allemaal op alle fronten bezig een steentje bij te dragen. Het is belangrijk dit te zien; het eigen steentje is vaak zo klein dat je gemakkelijk ontmoedigd kan raken, maar bij elkaar opgeteld maken al die steentjes het grote verschil.

We danken u hartelijk voor uw bijdrage voor Chanty, haar kinderen door haar werk te ondersteunen. En wij kunnen ons op onze eigenlijke taak concentreren.

Mede namens Chanty en haar scheetjes van kinderen: Hartelijk dank!

Jacques