Waarom doen wij dit?

De levensstandaard in een land hangt af van haar capaciteit om goederen en diensten te produceren. Cambodja heeft vele natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen, een relatief groot arbeids- en exportpotentieel maar weinig kapitaal en know-how. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw en de visserij. De trauma’s van jarenlange onderdrukking door het Rode Khmer regime en de daaropvolgende burgeroorlog hebben een grote, negatieve invloed gehad op de arbeidsmoraal. In de jaren 1975-’79 werd de bevolking gedecimeerd (een geschat aantal van 2,5 miljoen mensen vond de dood), gezinnen werden uit elkaar gerukt en van de intelligentia bleef niets over. De economie kwam tot stilstand.

Ondanks de economische groei van de afgelopen jaren, valt er nog veel te verbeteren. Nu er geen vervolging en oorlog meer is, lijkt het alsof het ergste voorbij is. Natuurlijk is dat zo, maar waar er voorheen gemoord werd, exploiteren veel Cambodjanen elkaar nu. Voorbeelden zijn massa prostitutie, kinderhandel (geschat ca. 1,2 miljoen/ jaar !), landjepik en corruptie. Na de omarming van het communisme, is er nu het kapitalisme. Hoewel dit voor een aantal de levensstandaard heeft verbeterd, is er door de scheve verdeling van de rijkdom nog veel armoede en persoonlijke ellende. Ook het kapitalisme heeft Cambodja niet gebracht wat men zocht…

Wij beiden zijn en blijven actief in ons eigen vakgebied. Maudy in de sociale hulpverlening, Jacques in opleiding en organisatieadvies. Graag stellen we onze opleiding en ervaring ter beschikking van de Khmer. We doen dit vanuit onze christelijke levensovertuiging. Van oorsprong heeft God het beste voor met mensen. Waar nodig zullen we dat in ons contact met de mensen toelichten, maar we willen het toch vooral in ons handelen uitdrukken.