Wat doen wij?

Persoonlijke hulpverlening

Maudy helpt helpen. Concreet betekent dit, dat zij eigen Cambodjaanse hulpverleners ondersteunt en coacht in hun dagelijkse werk als psycho-sociale hulpverleners. Die zijn er nog niet zoveel, maar de afgelopen jaren is dit aantal – met behulp van buitenlandse kennis en kapitaal – gegroeid. Zij hebben in de dagelijkse, complexe sociale Cambodjaanse praktijk, behoefte aan ondersteuning en inbreng van kennis en ervaring. Hoe ga je om met multi-complexe gezinsproblematiek zoals huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en verslaving etc.? Welke kennis en interventies kan ik toepassen? Hoe maak ik afspraken met ouders en kinderen binnen een gezin met zulke problemen? Van welke eigen verantwoordelijkheid mag ik uitgaan? Enzovoort. Allemaal praktische, alledaagse vragen waar deze hulpverleners wel een beetje hulp bij kunnen gebruiken. Met maar één doel : het verbeteren van het persoonlijk leven van alle gezinsleden. In Cambodja zijn daarnaast ook veel
organisaties actief op het gebied van prostitutiebestrijding en –preventie, anti-trafficking en bestrijding van uitbuiting. De hulpverleners in deze werkvelden hebben ook behoefte aan ondersteuning. Ook daar zal Maudy haar kennis (SPH) en jarenlange expertise in kunnen zetten. Met de bedoeling dat de Khmer het uiteindelijk zelf kunnen.

Business en educatie

Met ruim dertig jaar praktijkervaring in het bedrijfsleven en onderwijs, kan Jacques (MSc. bedrijfskunde) van waarde zijn voor bedrijfseigenaren en leidinggevenden enerzijds (Business as Mission) en HBO en universitair studenten anderzijds. Praktisch en hands-on, veel Cambodjanen – actief in het groeiende bedrijfsleven – hebben behoefte aan direct toepasbare kennis, vaardigheden en technieken om hun werk beter te kunnen doen of hun bedrijf winstgevender te maken.
Vanuit een dépendance van Oakley-Hempstead, biedt Jacques advies en begeleiding aan het Cambodjaanse bedrijfsleven en onderwijsinstellingen (Business as Mission). Meer info: http://oakley-enterprises.com